Zaparaszamy do współpracy właścicieli apartamentów nad morzem

 

KOMPLEKSOWE  Z A R Z Ą D Z A N I E  NIERUCHOMOŚCIĄ 24h/7 dni w tygodniu

 

 

 

miesięczne R A P O R T Y  R O Z L I C Z E N I O W E

  

 

 

H O U S E K E E P I N G wszelkie czynności związane z przygotowaniem apartamentu dla gości

  

 

 

Prowadzenie ukierunkowanych działań marketingowych w zakresie maksymalizacji wynajmu apartamentu m.in. współpraca z zagranicznymi i polskimi serwisami rezerwacyjnymi

 

 

 

S E R W I S  t e c h n i c z n y

 

 

 

możliwość korzystania przez właścicieli z ich apartamentów w trakcie trwania umowy z uwzględnieniem dokonanych rezerwacji

 

 

 

P O M O C  w kwestiach związanych z wykończeniem, urządzeniem i wyposażeniem apartamentu

 

 

 

profesjonalna  F O T O G R A F I A  wnętrz i obiektu

 

 

 

P I E L Ę G N A C J A  ogrodów i terenów zielonych